۸۹/۱۰/۰۲

تصویر طرح مدادی عاشقانه ۲

 

نوشته شده توسط aziz99 در 19:16 |  لینک ثابت   • 

۸۹/۱۰/۰۲

تصاویر گرافیکی – ۱۲

 

نوشته شده توسط aziz99 در 19:15 |  لینک ثابت   • 

۸۹/۱۰/۰۲

دوست دارم ای دختر با ادب

عاشقانه ۲
نوشته شده توسط aziz99 در 19:15 |  لینک ثابت   • 

۸۹/۱۰/۰۲

ای داد

نوشته شده توسط aziz99 در 19:14 |  لینک ثابت   • 

۸۹/۱۰/۰۲

خوب در اینجا اگر یه دختر خوشگل خواب خوشگل

عکاسی های جالب و بسیار زیبا از بهترین مناظر طبیعت - 
www.pixironi.com
نوشته شده توسط aziz99 در 19:13 |  لینک ثابت   • 

۸۹/۱۰/۰۲

پروانه تنها که به دنبال یک دوست می گرده

عکاسی های جالب و بسیار زیبا از بهترین مناظر طبیعت - 
www.pixironi.com
نوشته شده توسط aziz99 در 19:12 |  لینک ثابت   • 

۸۹/۱۰/۰۲

نقاشی خودمه نظر دهید

نوشته شده توسط aziz99 در 19:10 |  لینک ثابت   • 

۸۹/۱۰/۰۲

سلام

یه نفر که در سراه بهشتی

زندگی می کند این ادم نیست واقعا وحشی است همه را میخورد مواظب باشید که او شما را نخورد این کسی که برایتان می گویم اسمش میمون محمد ادمی

او فقط کسی که مرد باشد فقط سیکش را میخورد

و کسی که زن باشد امجغش را می خورد

و همیشه و هر روز شش وع ده کفلمه می گشد

نوشته شده توسط aziz99 در 16:10 |  لینک ثابت   • 

۸۹/۱۰/۰۲

سلام امید موارم که از این واقعیت لذت ببرید

امروز در کافینت نشته بودم که ناگهان محمد ادمی از سر رسید این ادمی که برایتان می گویم

از جنگل امازون به سراه بهشتی  زندگی می کند

او واقعا وحشی است ممگن است .....

فورا اورا بگشید وگر نه او شما را می خورد

ودر غیر این صورت اگر مرد باشید او یعنی محمد ادمی سیک شما را می خورد

و اگر زن باشید او امجغ شما را می خورد

برایم نظر دهید

 

 

نوشته شده توسط aziz99 در 16:1 |  لینک ثابت   • 

۸۹/۱۰/۰۲

دختر خیسی

نوشته شده توسط aziz99 در 15:44 |  لینک ثابت   • 

۸۹/۱۰/۰۲

نوشته شده توسط aziz99 در 15:43 |  لینک ثابت   • 

۸۹/۱۰/۰۲

نوشته شده توسط aziz99 در 15:42 |  لینک ثابت   • 

۸۹/۱۰/۰۲

این عکس محمد است

نوشته شده توسط aziz99 در 15:41 |  لینک ثابت   • 

۸۹/۱۰/۰۲

این عکس یوسف ایت

نوشته شده توسط aziz99 در 15:40 |  لینک ثابت   • 

۸۹/۱۰/۰۲

نوشته شده توسط aziz99 در 15:39 |  لینک ثابت   • 

۸۹/۱۰/۰۲

نوشته شده توسط aziz99 در 15:38 |  لینک ثابت   • 

۸۹/۱۰/۰۲

نوشته شده توسط aziz99 در 15:38 |  لینک ثابت   • 

۸۹/۱۰/۰۲

نوشته شده توسط aziz99 در 15:37 |  لینک ثابت   • 

۸۹/۱۰/۰۲

مامان

نوشته شده توسط aziz99 در 15:37 |  لینک ثابت   • 

۸۹/۱۰/۰۲

مامان

نوشته شده توسط aziz99 در 15:37 |  لینک ثابت   • 

۸۹/۱۰/۰۲

این مادر محمد ادمی است

نوشته شده توسط aziz99 در 15:29 |  لینک ثابت   • 

۸۹/۱۰/۰۲

جان جانی

نوشته شده توسط aziz99 در 15:28 |  لینک ثابت   • 

۸۹/۱۰/۰۲

مامانی


ادامه مطلب
نوشته شده توسط aziz99 در 15:26 |  لینک ثابت   • 

۸۹/۱۰/۰۲

این عکس محمد ادمی است

نوشته شده توسط aziz99 در 15:21 |  لینک ثابت   • 

۸۹/۱۰/۰۲

ان کسی که عینک گزاشته است مخمد ادمی استش

فتوكاتور جالب از قهوه تلخ
نوشته شده توسط aziz99 در 13:24 |  لینک ثابت   • 

۸۹/۱۰/۰۲

یا حسین

pix2pix.org - والپیپر های زیبای مذهبی ویژه محرم
ادامه مطلب
نوشته شده توسط aziz99 در 13:17 |  لینک ثابت   • 

۸۹/۱۰/۰۲

این عکس همزه است

pix2pix.org - عکس های طنز و دیدنی (37)

نوشته شده توسط aziz99 در 13:13 |  لینک ثابت   • 
مطالب جدیدتر